Tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa  20.07.2018 alkaen. Päivitetty 20.07.2018.


Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

1. REKISTERINPITÄJÄ & YHTEYSHENKILÖ

Suurenmoiset verkkokaupan omistaja ja ylläpitäjä: Tmi Susandra Y-tunnus:2921392-3

Osoite: Kuusistontie 5b, 01760 Vantaa

Rekisterin yhteyshenkilö: Susanna Rämö

Sähköposti: info@suurenmoiset.fi 

2. MITÄ HENKILÖTIETOJASI KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

TILAUKSIA JA ASIAKKUUTTASI KOSKEVAT TIEDOT:

-  Etu- ja sukunimi

-  Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

-  Tilaustesi sisältö, tilaustesi seurantatiedot ja tilaushistoriaasi koskevat tiedot

-  Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja             toimenpiteet

- Suurenmoiset sivuston muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot sekä arvontoihin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyvät tiedot 

- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

SUURENMOISET VERKKOSIVUJEN KÄYTÖSTÄ AUTOMAATTISESTI KERÄTYT TIEDOT:

Suurenmoiset verkkosivujen käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot yllä kuvattujen sinulta kerättyjen henkilötietojen lisäksi käsittelemme henkilötietojasi, kun asioit verkkosivuillamme, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt asiakkaaksemme tai kirjautunut palveluumme. Kun siirryt Suurenmoiset verkkosivuille, käsittelemme seuraavia tietojasi evästeiden, Facebook-pikselien ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla: 

- Päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)

- Selailun ajankohta ja istunnon kesto

- Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut

- Analytiikan ja seurantatekniikoiden avulla johdettu ja profiloitu tieto Henkilötietoja voidaan yhdistellä myös muiden palvelujen kautta kerättyihin tietoihin.

3.MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Keräämme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamista, hallinnointia ja viestintää varten. Tarvitsemme niitä palveluidemme toteuttamiseksi, kuten tilaustesi toimittamiseen ja laskutukseen, sekä reklamaatioiden ja häiriötilanteiden selvittämiseksi.

Järjestämme myös arvontoja ja kilpailuja, joiden toteuttamiseksi käsittelemme henkilötietojasi. Lisäksi käytämme tietojasi etujen ja alennusten tarjoamiseksi sekä suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla ja profiloimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten tilaustietoja ja palveluidemme käyttötietoja. Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja mahdollisten väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

4. MILLE TAHOILLE SIIRRÄMME TAI LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA?

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpito-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilatessasi verkkokauppaasi maksu- tai logistiikkapalveluita tai muita kolmansien osapuolten tuottamia palveluita, joiden tilaus tapahtuu verkkosivustomme tai -palvelumme kautta. Kaikista tällaisista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille mainitaan erikseen palvelun tilauksen yhteydessä.

Siirrämme henkilötietoja IT-palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi ohjeidemme mukaisesti Suurenmoiset verkkokaupan määrittelemiin tarkoituksiin.

Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

5.TIETOJEN LUOVUTUS EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

6.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

LAKISÄÄTEINEN VELVOITE

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, kun käsittelemme tietojasi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi tai luovutamme tietoja viranomaisille.

OIKEUTETTU ETU

Oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja tuotteidemme myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi myös profiilien luomiseksi ja markkinoinnin lähettämiseksi oikeutetun edun perusteella.

SOPIMUS

Käsittelemme henkilötietojasi myös sinun ja meidän välillämme solmitun sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Suurenmoiset verkkokaupan ja sinun välille solmitaan sopimus, kun hyväksyt toimitusehtomme ja tilaat tuotteitamme.

SUOSTUMUS

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella siltä osin, kuin pyydämme suostumustasi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Käsittelemme myös evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.

7. KAUANKO HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Säilytämme kaikki kirjanpitovelvotteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

8.MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Henkilötietojasi säilytetään asianmukaisesti suojattuina palveluntarjoajimme palvelimilla. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. ONKO HENKILÖTIETOJA PAKOLLISTA ANTAA?

Tarvitsemme tilausten yhteydessä kerättyjä henkilötietojasi tilausten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi tiettyjen henkilötietojen, kuten reklamaatioihin ja suoramarkkinointilupiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiimme. 

Henkilötietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että emme voi toimittaa tilaustasi ja tehdä kanssasi sopimusta tuotteidemme myymisestä, eli emme voi myydä sinulle tuotteitamme. 

10. EVÄSTEET

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies), jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille. Käytämme sivustollamme myös Facebook-pikseleitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Käytämme evästeitä verkkopalvelumme toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi, kuten kirjautumisen ja ostoskoriominaisuuden toteuttamiseksi. Evästeet helpottavat, parantavat ja nopeuttavat verkkosivujemme selausta ja käyttäjäkokemusta. 

Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnanhallintaan. Saatamme sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden määrittämiseksi kerätä tietoja avaamistasi sivuista tai ostamistasi tuotteista, jotta voimme markkinoida asiaankuuluvia palveluja sinulle. Facebook-pikselien avulla voimme kohdentaa sinulle kiinnostavaa markkinointia myös Facebookissa.

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme niiden osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

11.MILLAISIA OIKEUKSIA MINULLA ON JA MITEN VOIN VAIKUTTAA HENKILÖTIETOJENI KÄSITTELYYN?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle oikeuksia, jotka on kuvattu alempana. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaasi ja antavat sinulle mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojesi käsittelyä.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee omien henkilötietojesi käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttämistä varten voit osoittaa pyynnön osoitteeseen:  info@suurenmoiset.fi

TIETOJESI TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Emme voi antaa sinulle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstäsi huolimatta.

VASTUSTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. 

TIETOJESI TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Emme voi antaa sinulle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstäsi huolimatta.

VASTUSTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. 

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinulle.

Teemme verkkomarkkinointia ja -mainontaan mm. Googlen ja Facebookin palveluiden avulla. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa meiltä henkilötietojasi eikä kyse ole suoramarkkinoinnista. Verkkomarkkinointi perustuu selaimesi keräämiin evästeisiin, joista on kerrottu tarkemmin kohdassa Evästeet.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietojasi mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole enää tarkoituksenmukaista tai niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin.  Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

VALITUSOIKEUS

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetyn yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Huomaathan kuitenkin, että voidaksemme varmistua henkilöllisyydestäsi pyytäessäsi tietojesi poistoa tai tarkistusta, joudumme varmistamaan henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Tämä voi vaatia käyntiä paikan päällä Suurenmoiset verkkokaupan toimistolla.

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain tehdä päivityksiä tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai llainsäädännön muutosten perusteella. Tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän löydät tämän selosteen alusta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, jotta saat kattavat tiedot mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kun muutamme tietosuojakäytäntöjämme, niin ilmoitamme muutoksista verkkosivustollamme.

13.YHTEYSTIEDOT

Helpoiten lähestyt meitä tietosuoja asioissa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@suurenmoiset.fi

Tmi Susandra, Kuusistontie 5b, 01760 Vantaa, info@suurenmoiset.fi
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSEHDOT

________________________________________________________________________
Nämä toimitusehdot ovat voimassa alkaen 20.07.2018

VERKKOKAUPPA

Suurenmoiset verkkokauppa on toiminimi Susandran (Y-tunnus 2921392-3 ) ylläpitämä palvelu (myöhemmin viitaten "Suurenmoiset"tai "palveluntarjoaja"). Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille.

Sovellamme käytettyjen tavaroiden myynnissä arvonlisäverolaissa (AVL 79 a §) tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä. Tästä johtuen myytävien tavaroiden arvonlisävero on 0 %. Postituskuluissa on 24 % arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

TILAAMINEN

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ostotilauksen yhteydessä toisin ilmoitetusta huolimatta ole saatavilla, pidättää palveluntarjoaja oikeuden kaupan perumiseen.

MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Suurenmoiset verkkokaupan yleiset ehdot. Maksunsaajana näkyy toiminimi Susandra.

TILAUS- JA MAKSUVAHVISTUS

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

TOIMITUSTAVAT JA -KULUT

Toimitamme tilauksia toistaiseksi vain Suomeen, mukaanlukien Ahvenanmaan. 

Kuljetusyhtiönä toimii Posti. Postipaketin toimituskulut ovat 5,90 € Suomessa. Yli 50 € tilaukset toimitamme ilman postikuluja Suomeen. Mikäli osa tilauksesta palautetaan, siten että palautuksen jälkeen tilauksen arvoksi jää alle 50 euroa, postikulut vähennetään palautettavasta summasta. Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. 

Voit valita paketin noutopisteeksi joko postin automaatin, tai haluamasi postin toimipisteen. Valinnastasi huolimatta, mikäli paketti on pienikokoinen, toimitetaan se suoraan postiluukkuun.

NOUTO POSTIN AUTOMAATISTA

Nouda tilauksesi valitsemastasi automaatista. Saat ohjeet noutamiseen tekstiviestillä paketin saapuessa. Paketti on ilmastoystävällinen Posti Green-lähetys. Katso automaattien sijainti.

Postin tiheä verkosto ja myymälöiden sekä kauppakeskusten pitkät palveluajat iltaisin ja viikonloppuisin takaavat, että paketin voi noutaa automaatista silloin kun se itselle parhaiten sopii. Lähin automaatti voi olla omassa taloyhtiössäsi. Tällöin saat pakettisi oman kerrostalon aulaan normaalin postipaketin hinnalla eli ei lisämaksua kotiinkuljetuksesta.

Katso video: Paketin noutaminen automaatilta

NOUTO POSTISTA

Nouda tilauksesi valitsemastasi postista. Saat ohjeet noutamiseen tekstiviestillä paketin saapuessa. Paketti on ilmastoystävällinen Posti Green-lähetys. Katso postien sijainti.

Postin tiheä verkosto ja myymälöiden sekä kauppakeskusten pitkät palveluajat iltaisin ja viikonloppuisin takaavat, että paketin voi noutaa läheltä silloin kun se itselle parhaiten sopii.


TOIMITUSAIKA

Keskimääräinen toimitusaika tuotteille on 3-6 arkipäivää. Kampanja-aikoina toimitusaika voi olla pidempi. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan verkkokaupan etusivulla.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, luonnonilmiöiden seurauksena syntyvät haitat ja viivästykset sekä häiriöt kuljetuksissa näihin kuitenkaan rajoittumatta. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi kuukautta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ostotilauksen yhteydessä toisin ilmoitetusta huolimatta ole saatavilla, pidättää Suurenmoiset.fi oikeuden kaupan perumiseen.


PALAUTUSEHDOT

Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa koko tilauksesi tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee myös käytettyjä tuotteita, mutta tuote on palautettava myyntikelpoisena eli samassa kunnossa kuin se oli myyntihetkellä.

Halutessasi palauttaa tilaamiasi tuotteita, ota ensin yhteyttä meihin osoitteeseen info@suurenmoiset.fi . Mainitse otsikossa “Palautus” ja tilausnumerosi. Saat sähköpostitse palautusohjeet.

Palautuksen lähetyskustannukset ovat 5,90 euroa.

Toimituskulut (sekä lähetyksen, että palautuksen kulut) hyvitetään vain siinä tapauksessa, että palautuksen syynä on tilauksessa ollut väärä tuote, tuotteen kunto- tai kokoluokituksessa on ollut virheitä tai reklamaation perusteena on jokin muu selkeä virhe toimituksessa.

Palautukset käsitellään 1–5 arkipäivän sisällä niiden saapumisesta meille.

Tilatun tavaran noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi. Suurenmoiset perii tilauksista, jotka on jätetty noutamatta tekemättä  palautusilmoitusta, erillisen 20€:n maksun. Kauppa katsotaan tällöin rauenneeksi ja Suurenmoiset palauttaa asiakkaalle ostosten summan vähennettynä edellä mainitulla 20€ erillisellä maksulla ellei asiakas erikseen sovi Suurenmoiset verkkokaupan kanssa lähetyksen uudelleentoimittamisesta. Noutamattoman lähetyksen aiheuttamat lisäkulut peritään asiakkaalta ennen kuin lähetys voidaan uudelleentoimittaa.

Palautusosoite:
Toiminimi Susandra, Kuusistontie 5b, 01760 Vantaa

ONGELMATILANTEET

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa palautusehdoissa mainituille tahoille. Jos paketti on vioittunut postissa (tai muussa kuljetuksessa), on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio Postiin.

Ongelmatilanteissa olehtan yhteydessä. Pääset OTA YHTEYTTÄ lomakkeeseen TÄSTÄ, tai voit lähettää suoraan sähköpostia osoitteeseen info@suurenmoiset.fi

OIKEUS MUUTOKSIIN

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluun ja verkkokauppaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka asiakas hyväksyy tilauksen vahvistamisen yhteydessä ja joiden ajantasainen versio on aina lisäksi luettavissa verkkokaupan sivuilla.